Ti si prosjek od 5 ljudi s kojima se najviše družiš.

 

Davno su nam roditelji savjetovali da se pazimo s kim se družimo. Izbjegavaj loše, makni se od pokvarenih ljudi, bježi od zločestih. To smo čuli mali milijun puta od starijih. To smo shvaćali na način svojstven za djecu. Ako nam roditelji kažu da je to loše, bolje da provjerimo sami. Nismo izbjegavali barabe jer smo i sami htjeli biti kao i oni. Nikada nismo mislili da će se osobine neke loše osobe prilijepiti na nas. Oni su oni a mi smo mi.

 

Ali granica među ljudima je puno suptilnija od dodira. Mi smo dio energije a energiju se ne može odvojiti ravnom crtom. Ona je fluidna, mijenja se, teče i lako se pomješa sa nekom drugom energijom. Mi postajemo netko drugi ili uzimamo dio tuđe energije, samo bivajući u blizini druge osobe. Što se duže družimo, to preuzimamo više tuđe energije. Dajemo i mi našu energiju drugima ali svaka energija teži ka balansu, pa tako, ako se družimo sa osobom koja posjeduje jaku energiju, više će ona utjecati na nas, nego mi na nju.

 

Život se ne dešava slučajno. Rezultat je istovjetan količini energije koju odašiljemo. Onoliko koliko su naše misli fokusirane na određene aspekte života mi stvaramo krug brige. Krug u kojem se krećemo, mislimo i živimo. Postoji i krug utjecaja, koji je za ljude sa malom, niskom energijom manji od kruga brige. Jednostavno, njihova mogućnost da utječu na druge ljude je gotovo beznačajna. Kod ljudi sa visokom energijom, krug utjecaja je mnogo veći od kruga u kojem samo brinu. Naš cilj je da proširimo krug utjecaja.

 

Da bi bili prepoznati u svijetu oko nas, moramo povećati, proširiti, povisiti i uvećati energiju koja nas odražava. To nije nemoguće jer ionako, ako ne širimo vlastitu energiju, ona se postupno umanjuje. Slično je i sa neuroplastičnosti mozga. To je sposobnost mozga da se neprestano mijenja i reorganizira. Tako se i naša energija cijelo vrijeme mijenja. Nekada se smanjuje, nekada se uvećava ali želimo da energiju uvećamo. Cijelo vrijeme. I nema kraja te granice.

 

Evo par savjeta da povećamo energiju. Da sami postanemo poželjna osoba skojom će se drugi htjeti družiti.

  1. Pazite što jedete. Namboko Mizuno je napiso knjigu: Hrana upravlja vašom sudbinom. Teška i loša hrana nas usporava i smanjuje nam energiju. Lagana i dobra hrana nam daje energiju.
  2. Pazite na vaše misli. Ono si što misliš, rekao je Buddha. Sve što postoji oko nas je rezultat naših misli. Misli su naša osnovna hrana i osnova sve energije koju imamo i odašiljemo drugima.
  3. Zavolite sebe. Ako niste u stanju voliti sebe, kako ćete tu energiju ljubavi ponuditi drugima. Ljudi koji mrze sebe su duboko nesretni i bez ikakve energije.
  4. Vježbajte. Imamo tijelo o kojem moramo brinuti. Uz zdravu hranu, zdrave misli nadodajte i zdravo vježbanje. Malo yoge, hodanje ili trčanje u prirodi ili bilo koja druga tjelesna aktivnost će nam pomoći da povećamo energiju.
  5. Zahvalite. Bilo kome, bilo kada. Bogu, sebi, roditeljima, prijateljima, ljubavnicima, svemiru, anđelima, bilo kome. Ako je jedina molitva koju kažete u cijelome života bude HVALA, to će biti dovoljno, rekao je Maister Eckhart.