PET TIBETANACA

Pet Tibetanaca su vježbe koje se prvi puta spominju u knjizi The Eye of Revelation koju je napisao Peter Kelder 1939. godine. Kod nas je poznata pod nazivom Fontana mladosti. U knjizi Kelder priča kako je sreo umirovljenog britanskog pukovnika Bradforda koji ga je...