CIJEPLJENJE U GLAVU

Malo koja stvar u posljednje vrijeme zagrijava društvenu atmosferu kao što je cijepljenje. Kao i većina kontroverznih tema ne može se odgovor svesti na za ili protiv. Prihvaćam ili odbijam cijepiti sebe ili svoje dijete. Najveći dio hrvatskog puka prihvaća cijepljenje...

HRANA UPRAVLJA VAŠOM SUDBINOM

Hrana nam daje život. Bez nje možda bi preživjeli nekoliko dana. Bez vode niti dana a bez zraka nekoliko minuta. Japanski fiziognom, Namboku Mizuno je napisao knjigu: Hrana upravlja vašom sudbinom gdje smjelo tvrdi da kontrolirajući vrstu i količinu hrane možemo...

PET TIBETANACA

Pet Tibetanaca su vježbe koje se prvi puta spominju u knjizi The Eye of Revelation koju je napisao Peter Kelder 1939. godine. Kod nas je poznata pod nazivom Fontana mladosti. U knjizi Kelder priča kako je sreo umirovljenog britanskog pukovnika Bradforda koji ga je...